Wycena maszyn i urządzeń


Wykonujemy wyceny wszystkich obiektów ruchomych ujętych w klasyfikacji środków trwałych:

 • maszyn, urządzeń i specjalistycznej aparatury
 • maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania
 • urządzeń technicznych

 • środków transportowych
 • kotłów i maszyn energetycznych
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia

Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń – pozwala na określenie wartości rynkowej danego składnika majątku firmy. Wszystkie używane maszyny i urządzenia  powinny mieć aktualna wycenę z aktualną wartością jeśli chcemy je nabyć poprzez leasing lub kredyt. Dodatkowo od wartości z wyceny możemy amortyzować dany przedmiot co powoduje koszty a w rezultacie optymalizacje podatkową.

Posiadamy uprawnienia biegłego sądowego w zakresie wyceny maszyn i urządzeń.

Maszyny i urządzenia stanowią ogólną grupę składników mienia, różną od nieruchomości, sklasyfikowaną do celów rachunkowości jako aktywa materialne/ środki trwałe.

Wyceny maszyn sporządza się do celów sprawozdań finansowych oraz do celów innych aniżeli sprawozdania finansowe. W przypadku wyceny do celów sprawozdawczości finansowej maszyny i urządzenia są wyceniane w taki sam sposób, jak inne aktywa, przy zastosowaniu koncepcji wartości rynkowej i zamortyzowanego kosztu odtworzenia.

Krok po kroku w wycenie maszyn

 • zadzwoń do naszego rzeczoznawcy
 • umów się na oględziny
 • rzeczoznawca przygotowuje wycenę
 • przesłanie wyceny

Nasi rzeczoznawcy posiadają specjalne uprawnienia, które dopuszczają ich do możliwości wyceny maszyn i urządzeń. Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta.

wycena maszyn i urządzeń

Każdą wycenioną maszynę możemy wyleasingować lub z kredytować, zapraszamy do Brokera Finansowego, który specjalnie dla Państwa porówna wszystkie oferty i wybierze najkorzystniejszą opcję

Zapraszamy ko kontaktu

 

Wycena maszyn i urządzeń

www.dginwest.com.pl

Wycena maszyn i urządzeń 

Profesjonalna wycena maszyn i urządzeń cechuje się nie tylko szczegółowym opisem ale również zdjęciami w dobrej rozdzielczości. Opis jest szalenie ważny musi być on dokładny aby nikt nie zarzucił i próbował robić korektę wyceny, gdzie często się zdarza w bankach u osób ubiegających się o kredyt.

Metody wyceny maszyn i urządzeń

 • porównawcza
 • odtworzeniowa
 • dochodowa

Metodę dobiera się do potrzeb klienta i faktycznego stanu maszyny, niektórzy rzeczoznawcy wybierają dwie metody aby bardziej uwiarygodnić swoje wyliczenia. Wycenę jesteśmy w stanie sporządzić w ciągu 24 godzin od oględzin przedmiotu. Wycenę wysyłamy w wersji elektronicznej i papierowej.

Tagi: Wycena maszyn i urządzeń, rzeczoznawca majątkowy, maszyna wycena 

Potrzebujesz rzetelnej wyceny?

Zapraszamy do kontaktu